Fundering uitgraven
te Someren

Onlangs hebben we de fundering uitgegraven voor 12 nieuwbouwwoningen in Someren dorp.